Enriqueta Cebrián Alonso

Conservació i restauració

ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT A ITÀLIA

Col·laboradora de l’empresa Carlo Sassetti, Restauro Superfici Architettoniche en la restauració de pintures murals al fresc i estucs a la calç, s. XVII-XVIII, de l’església de Santa Maria della Salute. Santa Lucia di Serino. (Avellino). Itàlia.

Col·laboradora de l’empresa Studio Veronica Hartman, Restauro Dipinti en el reentelat de l’obra a l’oli de gran format (12 x 9 m) L’Apoteosi della Vergine, 1715, de M. Ricciardi. Santa Lucia di Serino. (Avellino). Itàlia.

Restauradora de l’empresa Soc. Rava S.n.c. en la restauració dels Mercats de Trajà. Roma.

Restauradora de l’empresa Archires S.r.l. en la restauració de la Fontana di Trevi. Roma.

Restauradora de l’empresa Zeta Art Restauro S.n.c. en la restauració de les pintures murals a mezzo fresco i a tremp, s. XX, del palau Altemps. Roma.

 ACTIVITAT EN EL SECTOR PÚBLIC

Restauradora del Museu Nacional d’Art de Catalunya. MNAC. Barcelona.
Durant aquest període va realitzar intervencions en pintura sobre tela i pintura sobre taula, d’autors com El Greco, Fernando Gallego i Ramón Casas; així com en escultura de materials lapidis, metalls i materials mixtes, d’autors com Josep Clarà, Enric Casanovas, Ramón Amadeu, Martí Gimeno, Eudald Serra, Apel·les Fenosa, Julio González, Leandre Cristòfol i Joan Brossa.

Restauradora del Museu de Belles Arts de València. Generalitat Valenciana.
Durant aquest període va realitzar intervencions en peces escultòriques de materials lapidis, guix, terracota, metalls i policromies sobre fusta, d’autors com Vicente Beltran Grimal, Mariano Benlliure, Ignacio Vergara, Onofre Forment i Diego de Trida, entre altres; així com en nombroses peces arqueològiques i medievals d’autor desconegut.

Coordinadora dels treballs de restauració d’escultura realitzats en el Museu de Belles Arts de Valencia i en el Centre Tècnic de Restauració. Generalitat Valenciana. La comesa va consistir en la direcció tècnica del personal contractat temporal per a la intervenció d’escultures.

ACTIVITAT COM A RESTAURADORA AUTÒNOMA

Ha realitzat diferents treballs de conservació i restauració en col·leccions privades i ens públics entre els quals:

Restauració de 13 escultures d’Eusebio Sempere en acer cromat. Patronat Municipal de Cultura d’Alacant. Ajuntament d’Alacant.

Crist crucificat, s. XV. Fusta policromada. Confraria de la Puríssima Sang de Sagunt.

Retrat de Maria Benlliure Ortiz de Mariano Benlliure, terracota policromada. Casa Museu Benlliure. València.

Autoretrat de Mariano Benlliure, relleu en guix. Col·lecció particular.

ASSESSORAMENT TÈCNIC

Coordinació científica i elaboració d’informes per a l’empresa Geocisa, dels treballs de restauració de les voltes de guix i de les façanes de la Mesquita de Bab-al-Mardum, a Toledo.

Coordinació científica i elaboració d’informes per a l’empresa Geocisa, dels treballs de restauració i posada en valor de les restes arqueològiques de materials lapidis i pintura mural a la calç, en la façana de les Coves de Hèrcules a Toledo.

Col·laboració en la supervisió dels criteris d’intervenció per al projecte de restauració dels Sepulcres de Calixte III i Alexandre VI en l’església de Montserrat a Roma. Conselleria de Cultura, Educació i Esport i Sovraintendenza per i Beni Artistici di Roma.

Informe sobre el comportament dels productes barrera, utilitzats per a la reversibilitat dels decorats realitzats en el centre històric de Barcelona per al rodatge de la pel·lícula El Perfume, produïda per Constantin Film, a petició de l’empresa ArtisPlus SL, assessora del rodatge.