Enriqueta Cebrián Alonso

Docència i recerca

DOCÈNCIA

Professora interina de restauració de materials lapidis i metalls en l’Especialitat de Restauració Escultòrica a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. ESCRBCC. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Professora del curs Caracterización y restauración de materiales pétreos en Arquitectura, Escultura y Arqueología. Departament de Geologia. Títol propi de la Universitat de Saragossa.

Supervisora dels becaris de restauració d’escultura de la Generalitat Valenciana al Museu de Belles Arts de València.

Directora de pràctiques de restauració d’escultura dels diplomats de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, al Museu de Belles Arts de València.

Directora de pràctiques de restauració d’escultura policromada dels alumnes de l’últim any de l’EnAIP Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali della Lombardia, al Museu de Belles Arts de València.

Directora de pràctiques de restauració d’escultura en col·laboració amb la M.S.T. Conservation-Restauration des Biens Culturels. Universitat de la Sorbona. Paris, al Museu de Belles Arts de valència. Co-directora de la memòria de fi d’estudis L’albâtre en Espagne et etude de polychromies sur pierre realitzada per Florence España, com a resultat d’aquestes pràctiques.

ACTIVITAT ACTUAL

Professora de dibuix, funcionària de carrera del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari.

Professora del màster en Patrimoni Cultural. Identificació, Anàlisi i Gestió. Crèdits ECTS. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Valencia.

RECERCA

Memòria de Llicenciatura El retrato en España a través del grabado calcográfico. Dirigida pel Dr. D. Antonio Tomás Sanmartín. Facultat de Belles Arts. Universitat Politècnica de València.

Treball d’investigació Aproximación al estudio de las técnicas y materiales de la escultura contestana ibérica en piedra. Dirigit pel Dr. Josep Montesinos.  Departament d’Història de l’Art. Universitat de València.

 

Enriqueta_Cebrian